REKRYTERA

Att välja rätt tandsköterska eller tandhygienist kan bli en både dyrbar och tidskrävande process. Upptäcker man sedan att fel person blivit anställd börjar den svåra rekryteringsprocessen om igen.

People Personal Care AB erbjuder möjligheten att först hyra en tandsköterska/tandhygienist under en period innan Ni beslutar om anställning. Om det resulterar i en anställning utgår ett i förväg överenskommet rekryteringsarvode.