People Personal Care AB’s integritetspolicy

Allmänt

People Personal Care AB driver webbplatsen www.people.nu. Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter och kommer att skydda dina data såsom om de vore heliga.

I People Personal Care’s policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du besöker en webbplats som administreras av People Personal Care AB. People Personal Care AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter som vi samlar in

Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn och e-postadress. Vi registrerar personuppgifter i samband med:

 1. När du fyller i formulär vid intresse av våra tjänster.
 2. Om du kontaktar oss via e-post, vår webbplats och social media.
 3. Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, cookies, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke

Genom att du fyller i dina kontaktuppgifter och sedan klickar på knappen “Skicka” så samtycker du till att de personuppgifter som du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i markandsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Du samtycker även till att vi får lägga en så kallad tredjeparts cookies på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Hur vi använder insamlad information

People Personal Care AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt;
 2. För systemadministration och för att ta fram statistiska data på aggregerad nivå;
 3. För att genom analys av din trafik utveckla, leverera och förbättra våra tjänster.
 4. För att kontakta dig om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;

Information som kan lämnas ut

Vi kan komma att dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

People Personal Care AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies

När du använder vår webbplats sätts en s.k. cookie på din enhet. Denna är av teknisk natur och sparar information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress och unika identifierare. Acceptans av cookies kan stängas av i din webbläsare, dock kan då vissa funktioner komma att inte längre fungera.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till People Personal Care AB ger du din tillåtelse till att People Personal Care AB registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du har beställt/efterfrågat samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

Som legal grund för behandling kommer People Personal Care AB att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om People Personal Care AB använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Rättslig grund för behandling av personuppgifter är samtycke. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken ”Så här kontaktar du oss”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. People Personal Care lagrar dina personuppgifter i maximalt 12 månader efter avslutad kundrelation. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Backup av webbplatsen tas en gång per dygn och sparas i 90 dagar innan den tas bort.
Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. People Personal Care AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss via e-post eller genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post som vi skickar dig. Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från People Personal Care AB.

Dataskyddsförordningen säger:

 • Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund.
  Det måste finnas laglig grund för insamlandet av data. En laglig grund är samtycke från den registrerade.
 • Rätten till tillgång.
  Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och få veta hur dessa kommer att användas av företaget. På begäran ska företag, kostnadsfritt, ge en kopia av data till individen.
 • Rätten att bli bortglömd.
  Om individen inte längre är kund eller vill återkalla sitt samtycke, har individen (under vissa förutsättningar) rätt få sin information raderad.
 • Rätten till dataportabilitet.
  Individen har rätt att överföra sina data från en tjänsteleverantör till en annan.
 • Rätten att bli informerad.
  Individen har rätt att bli informerad om alla typer av insamling av personuppgifter som företaget gör om individen.
 • Rätten att få information korrigerad.
  Det här garanterar att individen kan få sina uppgifter uppdaterade om dessa är inaktuella eller felaktiga.
 • Rätten att begränsa behandling.
  Individen kan under vissa förutsättningar begära att dess uppgifter inte behandlas. Uppgifterna finns kvar, men dess användning begränsas.
 • Rätten att invända.
  Individen har rätt att avbryta behandling av personuppgifter i syfte att använda dem för marknadsföring. Det finns inga undantag i denna regel och all eventuell behandling i marknadsföringssyfte måste avbrytas.
 • Rätten att meddelas.
  Om uppgifter kommit på avigvägar, t.ex. genom ett intrång, har individen rätt att få reda på det. Intrång ska anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.
 • Vem är tillsynsmyndighet?
  I Sverige är det Datainspektionen. Det är till dem som Du vänder Dig om Du anser att vi inte uppfyller kraven av hanteringen av Dina personuppgifter.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom People Personal Care AB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. People Personal Care AB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta:

ing-marie@people.nu